Khai báo VGM - Giải đáp câu hỏi về điều luật SOLAS mới được áp dụng từ 7/2016 (27/04/2016)

Date posted: 18.07.2016

Tháng 5/2014, Tổ chức Hàng Hải quốc tế (IMO), Ủy ban an toàn Hàng Hải (MSC) đã phê duyệt điều luật An Toàn Sinh Mạng Trên Biển (Safety of Life at Sea – SOLAS) trong đó yêu cầu chủ hàng phải khai báo và xác minh trọng lượng của container, đặc biệt là hàng nguy hiểm và hàng là chất rắn. Chủ hàng phải xác minh trọng lượng của container trước khi chất hàng lên tàu. Điều luật này bắt buộc sẽ được áp dụng từ 1/7/2016.

Điều luật áp dụng cho ai?
Tất cả các nước thành viên gồm trên 170 của IMO sẽ áp dụng điều luật này.

VGM là gì?

Khối lượng toàn bộ container được xác minh (Verified gross mass – VGM) là trọng lượng của một container đã chất hàng có thể được chứng minh. Trọng lượng này là tổng trọng lượng của toàn bộ hàng hoá, bao bì cộng khối lượng của pallet, các dụng cụ đóng gói, giữ an toàn cho hàng và trọng lượng của cont rỗng.  Tóm lại, VGM là tổng trọng lượng sẽ được đưa lên tàu.

Xác định VGM như thế nào?

Có hai cách tính VGM theo quy chuẩn của luật SOLAS:

Cách 1: Cân

Chủ hàng, hoặc bên thứ ba được uỷ quyền bởi chủ hàng, cân toàn bộ container sau khi đã chất hàng và kẹp chì.

Cách 2: Tính tổng
Chủ hàng, hoặc bên thứ ba được uỷ quyền bởi chủ hàng, tính tổng trọng lượng của toàn bộ bao bì, hàng hoá (bao gồm cả khối lượng của pallet, đồ đạc, các dụng cụ đóng gói và đảm bảo an toàn) và trọng lượng của cont rỗng.

      Các phương pháp được sử dụng để cân nội dung của container là phải được chứng nhận và phê duyệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước trong đó các container đã được đóng gói, niêm chì.

Có quy định nào cụ thể về các loại cân để dùng khi tính VGM?

      IMO không quy định một quy cách đo lường cụ thể nào. Tuy nhiên, bất kì loại cân, cầu cân, thiết bị nâng hoặc các thiết bị khác sử dụng để xác minh các khối lượng toàn bộ của một container phải đáp ứng các tiêu chuẩn chính xác được áp dụng và các yêu cầu của nhà nước hoặc quốc gia mà các thiết bị được sử dụng.

      Làm thế nào để chủ hàng chứng minh được trọng lượng khai báo chính là VGM?
Các tài liệu khai báo VGM, bao gồm chức năng EDIFACT, phải có chữ ký của người có thẩm quyền bởi người gửi hàng hoặc đại diện có thẩm quyền của các công ty giao nhận khi phát hành vận đơn hàng hóa riêng của mình. chữ ký này có thể là một chữ ký điện tử hoặc có thể được thay thế bằng tên bằng chữ in hoa của người được ủy quyền ký. Trong trường hợp các NVO xuất hiện như người gửi hàng trên tàu biển B/L, NVO sẽ muốn xem xét các tiêu chuẩn "vận đơn back to back".

Ai là người có trách nhiệm khai báo VGM cho hãng tàu và đại diện thiết bị đầu cuối?

Chủ hàng có trách nhiệm phải khai báo xác minh tổng khối lượng của container đồng thời đảm bảo VGM đã được gửi đến hang tàu và đại diện thiết bị đầu cuối.

Làm thế nào để khai báo VGM đến cho hang tàu và đại diện thiết bị đầu cuối?

Chủ hàng cung cấp thông tin VGM như một phần của chứng từ vận tải (vd: Booking, Shipping Instruction hoặc Declaraction) thông qua kênh điện tử hoặc kênh thông tin chủ hàng đang sử dụng để gửi đến hãng tàu.

Những thông tin cần cung cấp trong khai báo VGM
Thông tin bắt buộc khai báo VGM

·         Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu

·         Container Number / Số container

·         Verified Weight / Trọng lượng xác minh

·         Unit of Measurement / Đơn đo lường

·         Responsible Party (Shipper named on the carrier’s bill of lading) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MBL)

·         Authorized Person / Người được uỷ quyền

Có thể bổ sung thêm các thông tin khác nhưng không bắt buộc:

Weighing Date / Ngày cân

·         Shipper’s Internal Reference / Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng

·         Weighing Method / Cách tính VGM

·         Ordering Party / Bên mua

·         Weighing Facility / Dụng cụ cân

·         Country of Method 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2)

·         Documentation Holding Party / Bên giữ chứng từ

Vé cân có cần phải nộp kèm khai báo VGM?
Vé cân hay chứng từ tương tự không bị bắt buộc khai báo kèm với khai báo VGM.

Khi nào cần khai báo VGM?

Quy định SOLAS không có hạn chót nộp khai báo cụ thể. Tuy nhiên, chủ hàng nên nộp khai báo VGM trước khi đến cảng xuất phát (Port of Loading) và đủ sớm để hãng tàu căn cứ vào khai báo VGM để sắp xếp cont lên tàu. Từ 3/2016, hiệp hội quản lý thiết bị các hãng vận tải biển đã hướng dẫn thực hành tốt nhất thời điểm khai báo VGM phù hợp cho các cảng tại Mỹ.

Các hậu quả và hình phạt trong trường hợp không khai báo VGM trước khi đến cảng xuất phát?
Điều luật quy định rõ container không có số VGM tại cảng xuất phát sẽ không được đưa lên tàu cho đến khi số VGM được khai. Chủ hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì các chi phí phát sinh (chi phí cân cont, đóng gọi lại, lưu kho, lưu cont., quản lý, v.v.). Hiện tại hầu hết các nước thành viên đều không quy định khoản tiền phạt cố định vì các chi phí phát sinh do trễ tàu có thể vượt quá bất kỳ hình phạt chính thức đã đánh giá.
Khai báo VGM có cho một biên độ sai sót (sai số) nào hay không?

Không có điều khoản trong quy định SOLAS cho bất kỳ sai số. Điều này có nghĩa là mỗi quốc gia thành viên IMO sẽ quyết định như thế nào các vấn đề phát sinh từ VGM. Một số quốc gia đã xuất bản hướng dẫn, bao gồm Anh và Canada. Ngưỡng thực thi cho cả hai nước là ± 5 phần trăm của VGM của container.

Đối với hàng lẻ (LCL) và hàng gom chung chủ (consolidation) thì như thế nào?
Hàng LCL và Consol cũng sẽ phải khai báo VGM.  Nghĩa vụ khai báo VGM là của chủ hàng. Trong trường hợp hàng Consol, chủ hàng là “Master” Freight forwarder.
Tất cả các nước thành viên IMO đã có bản hướng dẫn và quy định về ứng dụng VGM hay chưa?

Tuy đã có một số, vẫn có một số nước thành viên chưa phát hành hướng dẫn và quy định. Các quốc gia thuộc Hội đồng vận chuyển thế giới (WSC) đang cập nhật danh sách các quy định của từng quốc gia tại website www.worldshipping.org  

Nguồn: www.gol.vn

GALAXY LOGISTICS JSC

GALAXY LOGISTICS JSC

GALAXY LOGISTICS JSC